Del 1

Din upplevelse 
av att ladda ned Popswap och digitalisera din garderob

Innan du börjar:
   Se till att du Laddat ned Popswap och
   Laddat upp ett par kläder i appen.

Starta

Om du missat någon del kan
du hitta de andra delarna här