I SAMBAND MED STOCKHOLM FASHION WEEK VÄLKOMNAR POPSWAP DIG TILL

POPSWAP DRESS UP

A CELEBRATION OF DRESSES AND DRESSING UP


1 SEPTEMBER 2021
17.00 - 20.00
NORRLANDSGATAN 6, STOCKHOLM

Upplev en unik Swap Cocktail med tema klänningar

Kom och avnjut god mat från Misshumasshu, se konstnär Sigrid Langenskiöld och Francesca Berlin måla klänningar, lyssna till DJ Hedda Stenberg, ta del av välfyllda goodiebags och byt klänningar med varandra.

Du är en viktig person för svensk modeindustri. Bidra gärna med en klänning till detta event. För varje klänning du skänker får du en biljett som du kan använda för att hämta ut en ny klänning under cocktailen.
Vi hämtar din klänning (eller kostym/smoking) med cykelbud.

18.00 - 18.30 "Swap Talk"

Modererad av Patrick Duffy, Global Fashion Exchange

I panelen:
Catarina Midby - Swedish Fashion Association
Therese Hellström - Fashion Director
Lin Kowalska - Popswap
Malin Wennberg - Sustainability and Fashion Advisor


Inbjudan gäller dig och en vän.

OSA SENAST 30 AUGUSTI TILL OSA@POPSWAP.APP

Boka upphämtning av din klänning (eller kostym/smoking) i samband med att du OSA:r.


Kom ihåg att en klänning gör skillnad! En klänning kan motsvara 17 kg koldioxidekvivalenter.
Det skulle motsvara koldioxidutsläppen från 89 kilometers bilkörning med en medelstor bil.

Källa: Naturvårdsverket

POPSWAP DRESS UP – Dress Prevew

Se Hermine Coyet Ohlén bidrag till POPSWAP DRESS UP, en klänning av Camilla Thulin samt kompletterande örhängen från Prada, och hör henne berätta om klänningens historia och vad klänningen inneburit för henne.


IN CONNECTION WITH STOCKHOLM FASHION WEEK POPSWAP WELCOMES YOU TO

POPSWAP DRESS UP

A CELEBRATION OF DRESSES AND DRESSING UP


1 SEPTEMBER 2021
17.00 - 20.00
NORRLANDSGATAN 6, STOCKHOLM

Experience a unique Swap Cocktail event with a theme of dresses


Come and enjoy good food from Adam/Albin, see artist Sigrid Langenskiöld and Francesca Berlin paint dresses, listen to DJ Hedda Stenberg, enjoy well-filled goodie bags and swap dresses with each other.

You are an important person for the Swedish fashion industry, please contribute with a dress for this event. For each dress you donate, you will receive a ticket that you can use to pick up a new dress during the event.

The invitation applies to you and a friend.

RSVP BY 30 AUGUST TO OSA@POPSWAP.APP

Schedule a pickup of your dress (or suit / tuxedo) when you RSVP


Remember that a dress makes a difference! A dress can correspond to 17 kg of carbon dioxide equivalents.
That would be equivalent to carbon dioxide emissions from 89 kilometers of driving a medium-sized car.

Source: Swedish Environmental Protection Agency

POPSWAP DRESS UP – Dress Preview

Watch Hermine Coyet Ohlén's contribution to POPSWAP DRESS UP, a dress made by Camilla Thulin and complementary earrings from Prada, and hear her tell about the history and what the dress has meant to her.

Partners